1396/02/06

اطلاعيه مهم

بسمه تعالي 
اطلاعيه: مشتريان محترم بانك قرض الحسنة مهر ايران، مي‌بايست نسبت به تكميل و رفع مغايرت اطلاعات هويتي‌شان اقدام نمايند.
در راستاي اجراي دستورالعملهاي مبارزه با پولشويي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، كلية مؤسسات اعتباري موظفند از طريق بانك مركزي ج. ا. .ا، اقدام به اخذ كد شهاب براي كلية مشتريان خود نمايند؛ به منظور تحقق اين امر، اطلاعات هويتي كلية مشتريان بانك، مي‌بايست به طور صحيح و كامل، در پايگاه اطلاعاتي بانك، ثبت گرديده باشد. لذا، بنا به ابلاغيه بانك مركزي ج. ا. ا، حساب آن دسته از مشترياني كه نسبت به رفع مغايرت اطلاعات هويتي خود حداكثر تا تاريخ 15/02/96، اقدامي ننمايند، مسدود گرديده و مادام ارائه مدارك شناسايي و اصلاح مشخصات در سيستم بانكي، قادر به استفاده از حسابشان نخواهند بود.
اداره مبارزه با پولشويي بانك مركزي ج. ا. ا. نيز اعلام نموده در صورتي كه دارندگان حساب در بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري سراسر كشور، اطلاعات مربوط به كد ملي، نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، آدرس منزل، شماره تماس و ... خود را به شعبه محل افتتاح حساب ارايه نكرده و كد شهاب نگرفته باشند، از پانزدهم ارديبهشت ماه با مسدود شدن حساب روبرو مي‌شوند.
اين تصميم بانك مركزي ج. ا. ا. كه به همه بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري كشور ابلاغ شده، همسو با راه‌اندازي سامانه نهاب و تخصيص كد شهاب به هر يك از دارندگان حساب در شبكه بانكي كشور است.
كد شهاب، يك شماره واحد به ازاي هر يك از دارندگان حساب در سيستم بانكي كشور و حاوي اطلاعات بانكي فرد سپرده‌گذار در كل شبكه بانكي است و مشابه كد ملي محسوب مي‌شود.
شايان ذكر است: در تاريخ 3/2/96 به تمامي مشتريان محترمي كه در اطلاعات آنها مغاييرتي مشاهده شده و سيستم قادر به صدور كد شهاب براي آنها نبوده است، از طريق پيامك اطلاع رساني گرديد.

بازدید:
6071
اطلاعات مرتبط
 
Powered by DorsaPortal