پرداخت غیر حضوری اقساط تسهیلات


در راستای تکریم ارباب رجوع و خدمت رسانی به هموطنان از این پس دریافت اقساط تسهیلات در بانک قرض الحسنه مهر ایران بدون حضور مشتری انجام می پذیرد بدین منظور مشتریان محترم بانک قرض الحسنه می بایست به منظور ارائه مجوز برقراری ارتباط بین یکی از سپرده های قرض الحسنه پس انداز یا جاری و پرونده تسهیلاتی به شعبه دریافت کننده تسهیلات مراجعه و نسبت ارائه درخواست کتبی سرویس مورد نظر اقدام نمایند .
پس از طی فرایند فوق و ارائه در خواست به شعبه پرداخت کننده ، مشتریان می توانند از طریق یکی از کارتهای خود پرداز صادره این بانک یا بانک های دیگر و خدمات الکترونیکی بانکداری نوین زیر نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات خود اقدام نمایند . 
- دستگاههای خود پرداز
- دستگاههای کارت خوان ( pos شعبه ای )
- سامانه ساتنا
- اینترنت بانک
- تلفن بانک
پس از واریز مبلغ اقساط تسهیلات به سپرده مورد نظر به یکی از روش های فوق توسط مشتریان محترم ، سیستم متمرکز بانک قرض الحسنه مهر ایران در سررسید اقساط نسبت به وصول قسط اقدام و وضعیت پرونده تسهیلاتی مشتری را نیز به روز رسانی میکند . 
شایان ذکر است به منظور ایجاد سهولت بیشتر و ایجاد امکانات جدیدتر روی سیستم فوق بزودی اطلاع رسانی خواهد شد .