1396/10/06

مزايده املاك، مستغلات بانك قرض الحسنه مهر ايران - سال 96

بانك قرض الحسنه مهر ايران در نظر دارد املاك مشروحه زير را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد. متقاضيان محترم مي توانند تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 18 ديماه 1396 همه روزه از ساعت 8 الي 14:30 به استثناي ايام تعطيل براي اخذ اطلاعات، بازديد، دريافت اوراق شركت در مزايده و تحويل پيشنهادات خود در تهران به اداره كل پشتيباني واقع در خيابان طالقاني، نرسيده به خيابان مفتح ، نبش كوچه مژدهي ، پلاك 204 ، بانك قرض الحسنه مهر ايران ، طبقه پنجم و در مراكز استان ها به محل مديريت شعب استان مربوطه مراجعه فرمايند.
توضيحات :
1. شركت كنندگان هنگام دريافت اسناد شركت در مزايده مي بايستي مبلغ 300.000 ريال به حساب شماره 1-295437-710-3001 بنام اداره پشتيباني بانك قرض الحسنه مهر ايران واريز نمايند. ( مبلغ دريافتي بابت خريد خريد اسناد مزايده به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.)
2. مبلغ سپرده شركت در مزايده معادل 5% قيمت پايه مزايده هر ملك مي باشد كه مي بايست به حساب شماره 1-295437-710-3001 بنام اداره پشتيباني بانك قرض الحسنه مهر ايران واريز گردد.
3. رعايت مفاد فرم پيشنهاد شركت در مزايده الزامي مي باشد و بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ، مشخص، معين و بدون خط خوردگي بوده و در پاكت لاك و مهر شده (دربسته) تسليم گردد.
4. كليه املاك عرضه شده با وضعيت موجود به فروش مير سند و بازديد از محل با هماهنگي قبلي امكان پذير مي باشد.
5. بانك در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادهاي واصله مختار مي باشد.
6. هزينه آگهي و كارشناسي بر عهده برنده مزايده مي باشد.
 

بازدید:
3979
اطلاعات مرتبط
 
Powered by DorsaPortal