1396/12/19

آگهي مزايده (96/2) فروش 3 دستگاه خودروي رنو مگان

آگهي مزايده 96/2
فروش 3 دستگاه خودروي رنو مگان
بانك قرض الحسنه مهر ايران در نظر دارد تعداد 3 دستگاه خودروي رنومگان 2000CCاتومات را از طريق مزايده عمومي به شرح ذيل بفروش برساند.
تاريخ دريافت اسناد: اززمان درج آگهي به مدت 5 روز
متقاضيان جهت دريافت اسناد مزايده ميبايست نسبت به واريز مبلغ 000/200 ريال به شماره حساب 1-295437-710-3001 بنام اداره پشتيباني اين بانك اقدام و رسيد آنرا هنگام دريافت اسناد ، تحويل نمايند.
جهت دريافت اسناد مزايده به آدرس :
خيابان طالقاني ، نرسيده به خيابان مفتح پلاك 204 ، ساختمان مركزي – اداره پشتيباني (تلفن 430و410و89590404 ) مراجعه نمايند.

بازدید:
14227
اطلاعات مرتبط
 
Powered by DorsaPortal