1398/04/04

آگهي استخدام بانك قرض الحسنه مهر ايران

بانك قرض‌الحسنه مهر ايران بمنظور تأمين نيروي مورد نياز و خدمت‌رساني شايسته به مشتريان، براي تصدي عنوان شغلي متصدي امور بانكي از داوطلبان زن و مرد متعهد و علاقمند به ترويج سنت پسنديده قرض‌الحسنه با رابطه استخدامي قراردادي موقت قانون كار و به تعداد محدود دعوت به همكاري مي‌نمايد.
داوطلبان محترم واجد شرايط ذيل مي‌توانند بمنظور ثبت‌نام اينترنتي و شركت در آزمون استخدامي، به سايت اين بانك به نشاني www.qmb.ir مراجعه نمايند.

شرايط عمومي
1. تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران و تعهد به نظام و قانون اساسي
2. اعتقاد به يكي از اديان رسمي كشور و متعهد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران
3. عدم وابستگي به گروههاي محارب و معاند جمهوري اسلامي ايران
4. عدم اشتغال (رسمي يا پيماني) و عدم تعهد خدمت به سازمانها، دستگاهها و يا ساير موسسات دولتي و غيردولتي
5. تندرستي و توانايي كامل جسمي و رواني طبق تشخيص مراجع پزشكي مورد نظر بانك
6. عدم محكوميت به فساد اخلاقي، نداشتن سابقه محكوميت و سوءپيشينه كيفري با تأييد مراجع ذيصلاح، كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد.
7. عدم اعتياد به مواد مخدر و روانگردان‌ها
8. ارايه كارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا داشتن كارت معافيت دائم قانوني (ويژه داوطلبان مرد)
تبصره 1: كارت يا برگ معافيت موقت مورد پذيرش نمي باشد و تاريخ ترخيص از خدمت نظام وظيفه و يا صدور كارت معافيت دائم قانوني، بايد قبل از تاريخ برگزاري آزمون استخدامي مورخ 1398/06/01 باشد.
تبصره 2: بكارگيري دارندگان كارت معافيت دائم پزشكي، درصورت توفيق در مراحل مربوطه پس از تأييد مراجع پزشكي مورد نظر بانك بلامانع خواهد بود.

شرايط اختصاصي
1. مقاطع تحصيلي مجاز به شركت در آزمون استخدامي : كارشناسي / كارشناسي ارشد
تبصره1: تاريخ فراغت از تحصيل داوطلبان، مي‌بايست قبل از تاريخ 1398/06/31 باشد.
تبصره2: صرفاً داوطلبان داراي مدرك تحصيلي كارشناسي‏ و كارشناسي ارشد مجاز به شركت در آزمون مي‌باشند.
تبصره3: داوطلبان داراي مدرك دكتري مجاز به شركت در آزمون نبوده و دانشجويان مقطع دكتري، مي‌بايست قبل از بكارگيري در بانك، از ادامه تحصيل انصراف داده و برگه تسويه حساب نهايي با دانشگاه را به بانك، ارائه نمايند.
2. حداقل معدل:
حداقل معدل جهت شركت در آزمون براي مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد  15 و كارشناسي 14 مي‌باشد.
3. حداكثر سن:
- داوطلبان زن: براي مقطع تحصـيلي كارشناسـي حـداكثر 28 سـال (متولـدين 1370/04/01 بـه بعـد) و براي مقطع تحصـيلي كارشناسـي ارشد حـداكثر 32 سـال (متولـدين 1366/04/01 بـه بعـد)
- داوطلبان مرد: براي مقطع تحصـيلي كارشناسـي حـداكثر 30 سـال (متولـدين 1368/04/01 بـه بعـد) و براي مقطع تحصـيلي كارشناسـي ارشد حـداكثر 34 سـال (متولـدين 1364/04/01 بـه بعـد)
تبصره1: مدت خدمت نظام وظيفه داوطلبان مرد در شرايط سني فوق لحاظ گرديده است لذا داوطلبان مرد داراي سن بالاتر به هيچ عنوان مجاز به ثبت‌نام در آزمون نمي‌باشند.
تبصره2: جانبازان، آزادگان، فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان و آزادگان از كار افتاده كلي از شرط معافيت حداقل معدل و حداكثر سن بهره مند مي باشند. 
4. استان‌هاي مورد نياز:

استانها
آذربايجان شرقي سيستان و بلوچستان
اردبيل فارس
اصفهان قزوين
البرز كردستان
ايلام كرمان
بوشهر كرمانشاه
تهران گلستان
چهارمحال و بختياري گيلان
خراسان جنوبي لرستان
خراسان رضوي مازندران
خراسان شمالي مركزي
خوزستان هرمزگان
زنجان همدان
سمنان  

-
داوطلبان مرد بومي ساكن در تمامي شهرستان‌هاي استان‌هاي فوق‌الذكر مجاز به ثبت‌نام در آزمون مي‌باشند.
- با توجه به نياز بانك صرفاً
داوطلبان زن بومي و ساكن در شهرهاي مراكز استان‌ها مجاز به ثبت‌نام در آزمون مي‌باشند.
- ارزيابي داوطلبان بر اساس استان مورد نياز خواهد بود و نه بر اساس شهرستان‌هاي هر استان، لذا داوطلبان برتر هر استان به مصاحبه دعوت خواهند شد.
- پذيرفته‌شدگان متعهد به عدم ارايه تقاضاي انتقال به ساير استانها و خدمت در كليه شهر/ شهرستان‌هاي استان مورد تقاضا خواهند بود.
- تعيين محل بكارگيري پذيرفته‌شدگان در هر استان صرفاً در اختيار بانك بوده و پذيرفته‌شدگان حق اعتراضي در اين رابطه را نخواهند داشت.
- داوطلباني كه يكي از شروط ذيل را دارا باشند جهت شهر مورد تقاضا بومي تلقي مي‌شوند:
الف) داوطلب متولد شهر مورد تقاضا بوده و در حال حاضر در آن شهر سكونت داشته باشد.
ب ) داوطلب در 5 سال اخير (بصورت پيوسته) در شهر مورد تقاضا سكونت داشته باشد. ( با ارائه سند مالكيت يا اجاره‌نامه معتبر و ساير مدارك معتبري كه مورد تأييد بانك باشد)

5. رشته هاي تحصيلي مجاز جهت شركت در آزمون استخدامي :
رشته تحصيلي گرايش
بانكداري كليه گرايش ها
حسابداري ، حسابرسي
مهندسي مالي / مالي
ريسك و بازار هاي مالي
مهندسي صنايع
مديريت اجرايي / مديريت امور بانكي/ MBA / مديريت بازرگاني / مديريت دولتي / مديريت صنعتي / مديريت مالي / مديريت فناوري اطلاعات/ مديريت ريسك / مديريت بازاريابي
كليه گرايش ها
علوم اقتصادي / اقتصاد بازرگاني، نظري، صنعتي، پول و بانكداري، اقتصاد اسلامي
آمار آمار اجتماعي و اقتصادي/ آمار رياضي/ آمار بيمه
رياضي رياضي كاربردي در كامپيوتر/ رياضي كاربردي در تحقيق در عمليات/ رياضيات مالي
مهندسي كامپيوتر نرم افزار / فناوري اطلاعات
مهندسي فناوري اطلاعات سامانه هاي شبكه اي/ معماري سازماني/ شبكه هاي كامپيوتري/ سيستم هاي چند رسانه اي/ تجارت الكترونيك/ امنيت اطلاعات
حقوق حقوق خصوصي / حقوق مالي اقتصادي/ حقوق جزا / حقوق تجارت بين‌الملل

- داوطلبان مقطع كارشناسي‌ارشد با رشته حقوق صرفاً در صورت دارا بودن مدرك كارشناسي حقوق مجاز به شركت در آزمون مي‌باشند.
- صرفاً داوطلبان داراي مدارك تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجاز به شركت در آزمون مي‌باشند.

سوالات آزمون
حوزه سوالات تعداد سوالات
هوش و استعداد تحصيلي 20
زبان انگليسي 20
آشنايي با كامپيوتر (ICDL) 20
رياضيات و آمار 20
اطلاعات عمومي (حوزه بانكي، اقتصادي، بازارهاي مالي و سرمايه و بازاريابي) 30


شرايط قبولي در آزمون
- فرآيند استخدامي در بانك قرض الحسنه مهر ايران، شامل؛ آزمون كتبي، آزمون روانشناختي، مصاحبه استخدامي و روانشناختي، گزينش و معاينات پزشكي، استعلام صحت مدارك ارايه شده و دوره آموزشي بدو خدمت مطابق دستورالعملها و ضوابط داخلي بانك مي‌باشد.
- آزمون كتبي بصورت چهارگزينه‌اي بوده و با احتساب نمره منفي (يك سوم) ارزيابي مي‌گردد (نمره منفي شامل پاسخهاي نادرست و همچنين انتخاب بيش از يك پاسخ به يك سوال مي‌باشد)
- حداقل نمره قبولي در آزمون كتبي معادل 50 درصد نمره كل خواهد بود..
- داوطلبان بر اساس نمره كتبي آزمون رتبه‌بندي و حداكثر تا 2 برابر ظرفيت استخدام هر استان به مراحل مصاحبه تخصصي و روانشناختي دعوت خواهند شد.
- بكارگيري پذيرفته‌شدگان مراحل استخدامي فوق، منوط به ارايه ضمانتنامه بانكي و تعهدنامه محضري مي‌باشد.
- بديهي است در هر زمان از فرايند استخدام يا پس از استخدام پذيرفته‌شدگان مشخص گردد داوطلبي اطلاعات خلاف واقع و يا مدارك جعلي به بانك ارايه نموده است، بلافاصله از ادامه روند استخدامي جلوگيري يا نسبت به قطع رابطه استخدامي اقدام خواهد شد.
- حوزه امتحاني داوطلبان بر اساس استان مورد تقاضا در هنگام ثبت‌نام تعيين مي‌گردد و آدرس دقيق محل برگزاري آزمون كتبي، در كارت ورود به جلسه آزمون ذكر خواهد شد.

شرايط ثبت نام
- داوطلبان محترم مي‌توانند پس از مطالعه دقيق و اطمينـان كامـل از احراز شـرايط اعلام شده اسـتخدام، بمنظـور ثبت‌نام در آزمـون كتبي از ساعت 10 صبح روز ‌شنبه مورخ 1398/04/15 لغايت ساعت 24 روز ‌شنبه مورخ 1398/04/29 به سايت اينترنتي بانك به آدرس www.qmb.ir يا آدرس اينترنتي qmb.iran-azmoon.ir مراجعه، نسبت به تكميل فرم ثبت‌نام موجود در سايت مذكور اقدام و پس از واريز وجه ثبت‌نام به ميزان 500 هزار ريال از طريـق درگـاه اينترنتـي، كد رهگيري نهايي ثبت‌نام خود را دريافت نمايند.
- مراحل ثبت‌نام در صورت دريافـت كـد رهگيـري نهـايي تكميل خواهد شد، لذا داوطلبان محترم در صورت دريافت كد رهگيري نهايي مي‌توانند از تكميل مراحل ثبت‌نام اطمينان حاصل نمايند.
- از داوطلبان محترم تقاضا مي‌شود با عنايت به عدم امكان بازپرداخت وجه ثبت‌نام، صرفاً در صورت احراز تمامي شرايط اعلام شده توسط بانك، نسبت به ثبت‌نام اقـدام نمايند.
- مسئوليت صحت ثبت اطلاعات در سايت اينترنتي به عهده داوطلبان بوده و درصـورت پذيرفته‌شدن هريك از داوطلبان در آزمون كتبي قبل از برگزاري جلسات مصاحبه، بانك نسبت به اخذ و بررسي اصل مدارك پذيرفته‌شـدگان در آزمـون اقـدام خواهـد نمـود و چنانچـه مشخص شود كه داوطلب حقايقي را كتمان نموده و واجد يكي از شرايط استخدام نبوده يا مغايرتي در مندرجات مدارك ارائه شده با شرايط آگهي بانك وجود داشته باشد و يا داراي مدرك تحصيلي بالاتري كه تاريخ اخذ آن قبل از تاريخ 1398/06/01 باشد، از ادامه مراحل استخدامي و يا ادامه همكاري در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد و داوطلب حق هيچ‌گونه اعتراضي را نخواهد داشت.
- متقاضيان مي بايست عكس 4*3 پرسنلي خود را با عرض 150 و ارتفاع 200 پيكسل و با فرمت JPG و حجم حداكثر 200 كيلو بايت اسكن نموده و درقسمت مربوطه بارگذاري نمايند.


زمان دريافت كارت ورود به جلسه و برگزاري آزمون
- كارت ورود به جلسه آزمون
از ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/05/28 لغايت ساعت 24 روز پنج‌شنبه مورخ 1398/05/31 در سايت ثبت‌نام در دسترس خواهد بود و داوطلبان مي‌بايست نسبت به دريافت و چاپ كارت مربوطه اقدام نمايند.
تبصره: داوطلبان مي‌بايست پس از اخذ كارت ورود به جلسه آزمون نسبت به كنترل مشخصات فردي خود (نام و نام خانوادگي، كد ملي، مدرك تحصيلي، شماره داوطلبي) و محل برگزاري آزمون اقدام نمايند و در صورت مشاهده هرگونه مغايرت از طريق قسمت مربوطه در سايت, نسبت به رفع نقص اقدام نمايند.
بديهي است به همراه داشتن كارت ورود به جلسه آزمون و شناسنامه يا كارت ملي در روز برگزاري آزمون ضروري خواهد بود.
- شروع فرايند برگزاري آزمون كتبي رأس ساعت 8 صبح روز جمعه مورخ 1398/06/01 خواهد بود.
- داوطلبان مي‌بايست حداقل 30 دقيقه قبل از شروع فرايند آزمون در محل برگزاري آزمون درج شده در كارت ورود به جلسه حضور يابند.

تذكرات مهم
- اخبار و اطلاعيه هاي مربوط به فراخوان استخدامي بانك قرض الحسنه مهر ايران، صرفاً از طريق وب سايت اينترنتي بانك به نشاني www.qmb.ir و نشريه بازاركار اطلاع‌رساني خواهد شد و بانك مسئوليتي در قبال مطالب منتشر شده در ساير سايت‌هاي اينترنتي و نشريات غيرمعتبر نخواهد داشت.
- پس از برگزاري آزمون و اعلام نتايج، داوطلبان بر اساس نمره كتبي آزمون رتبه‌بندي و حداكثر تا 2 برابر ظرفيت استخدام هر استان به مراحل مصاحبه تخصصي و روانشناختي دعوت خواهند شد. دعوت از پذيرفته‌شدگان آزمون كتبي به منزله استخدام آنها نبوده و پس از توفيق در كليه مراحل استخدامي و با توجه به نمرات مكتسبه همچنين نياز هر استان، نسبت به بكارگيري متقاضيان به ترتيب اولويت اقدام مي‌گردد، لذا بانك هيچ گونه مسئوليتي در قبال بكارگيري ساير نيروهاي ذخيره (مازاد بر نياز هرشهر) نخواهد داشت.
- هزينه شركت در آزمون، به هيچ عنوان مسترد نخواهد گرديد.
- جذب نيروي انساني در بانك، مستلزم توفيق داوطلبان در تمامي مراحل استخدامي مشتمل بر آزمون كتبي، آزمون روانشناختي، مصاحبه‌هاي استخدامي و روانشناختي، گزينش و معاينات پزشكي، استعلام صحت مدارك ارايه شده و دوره آموزشي بدو خدمت و مطابق با ظرفيت استخدامي بانك مي‌باشد. لذا در صورت عدم توفيق داوطلبان در هريك از مراحل فوق‌الذكر، بكارگيري آنان منتفي خواهد بود.
- مراحل ثبت‌نام و اعلام اطلاعيه‌هاي مربوطه صرفاً به صورت اينترنتي انجام خواهد شد، لذا از ارسال فيزيكي مدارك، پيگيري حضوري و تلفني جداً خودداري نماييد  و هرگونه پرسش در رابطه با اين آزمون را صرفا از طريق صفحه پرسش و پاسخ ويژه آزمون (لينك زير) مطرح و پيگيري نماييد و از تماس با شماره 4322 اكيدا خودداري كنيد:
مي توانيد از طريق كانال بانك در شبكه هاي اجتماعي، اطلاعيه هاي بعدي آزمون را دريافت كنيد:

بازدید:
460993
اطلاعات مرتبط
 
Powered by DorsaPortal