1398/09/10

فروش املاك و مستغلات بانك قرض الحسنه مهر ايران (مزايده نوبت دوم 1398– نقدي)

بانك قرض الحسنه مهر ايران در نظر دارد املاك پيوست را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد. متقاضيان محترم مي توانند تا پايان وقت اداري روز سه شنبه نوزدهم آذرماه 1398 (1398/09/19) همه روزه تا پايان ساعت اداري به استثناي روزهاي تعطيل براي اخذ اطلاعات، بازديد، دريافت اوراق شركت در مزايده و تحويل پيشنهادات خود به محل مديريت شعب استان مربوطه مراجعه فرمايند.
توضيحات :
1. شركت كنندگان هنگام دريافت اسناد شركت در مزايده مي بايستي مبلغ 500.000 ريال به حساب شماره1-295437-710-3001 بنام اداره پشتيباني بانك قرض الحسنه مهر ايران واريز نمايند. (مبلغ دريافتي بابت خريد اسناد مزايده به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.)
2. مبلغ سپرده شركت در مزايده معادل 5% قيمت پايه مزايده هر ملك مي باشد كه مي بايست به حساب شماره 1-295437-710-3001 بنام اداره پشتيباني بانك قرض الحسنه مهر ايران واريز گردد.
3. فروش املاك بصورت نقدي مي باشد.
4. رعايت مفاد فرم پيشنهاد شركت در مزايده الزامي مي باشد و بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ مشخص، معين و بدون خط خوردگي بوده و در پاكت لاك و مهر شده (دربسته) تسليم گردد.
5. كليه املاك عرضه شده با وضعيت موجود به فروش ميرسند و بازديد از محل با هماهنگي قبلي امكان پذير مي باشد.
6. بانك در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادهاي واصله مختار مي باشد.
7. هزينه آگهي و كارشناسي بر عهده برنده مزايده مي باشد.
 
دانلود جدول املاك و مستغلات بانك قرض الحسنه مهر ايران - مزايده سال 98 نوبت دوم (jpg)
دانلود جدول املاك و مستغلات بانك قرض الحسنه مهر ايران - مزايده سال 98 نوبت دوم (pdf)

بازدید:
446
اطلاعات مرتبط
 
Powered by DorsaPortal