نسبت مصارف به منابع چيست؟

نسبت مصارف به منابع يكي از شاخص هاي عملكردي بانك ها مي باشد، اين نسبت خالص مصارف به خالص منابع پس از كسر سپرده قانوني مي باشد. عدم مصرف منابع و يا اضافه برداشت از بانك مركزي هر دو مي تواند براي بانك زيان آور باشد.

منابع بانكي عبارتست از كليه وجوهي كه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي تحت عناوين سپرده هاي ديداري يا غير ديداري نزد بانك ها توديع مي نمايند.
بنابر تعريف فوق، اشخاصي كه مشتريان بانك ناميده مي شوند وجوه خود را با اهداف متفاوتي شامل موارد ذيل نزد بانك مي سپارند:
 
 • تسهيل در مبادلات پولي ناشي از معاملات
 • نگهداري وجوه اضافي مازاد بر مصرف
 • كسب سود
 • استفاده از تسهيلات و خدمات بانكي
 • و...
تجهيز منابع

تجهيز منابع توسط بانك ها در اشكال زير صورت مي گيرد:
1-سپرده هاي قرض الحسنه( جاري و پس انداز)
در سپرده هاي قرض الحسنه به علت ماهيت حقوقي آنها، بين سپرده گذار و بانك رابطه داين و مديون شكل مي گيرد و به عنوان منابع مالكيتي تلقي مي گردند و بانك ها مجاز مي باشند در چارچوب سياست هاي ابلاغي بانك مركزي، بخش مهمي از آنها را به اعطاي تسهيلات قرض الحسنه اختصاص دهند. اين امر از جنبه معنوي از اهميت بالايي برخوردار است. بديهي است با رعايت ميزان سپرده قانوني و نقدينگي مورد نياز، مابقي آن مي تواند به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه اختصاص يابد. لازم به ذكر است بانك قرض الحسنه مهر ايران مبادرت به جذب منابع سپرده هاي قرض الحسنه مي نمايد.
2-سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار( كوتاه مدت و بلند مدت)
در مورد سپرده هاي سرمايه گذاري، بين بانك و سپرده گذار رابطه وكيل و موكل شكل مي گيرد و لذا اين سپرده ها جنبه اماني و يا وكالتي داشته و بانك طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا( بهره) مي تواند آنها را در امور مشاركت، مضاربه، معاملات اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف، سرمايه گذاري مستقيم، مزارعه، مساقات وجعاله مورد استفاده قرار داده و سود حاصله را پس از كسر حق الوكاله خود، بين سپرده گذاران با رعايت سهم منابع خود تقسيم نمايد.
3-سرمايه و اندوخته هاي بانك
علاوه بر جذب منابع به شرح فوق، بانك ها مي توانند از محل حقوق صاحبان سهام منابع جذب كنند
4-سپرده نقدي ضمانت نامه ها و پيش پرداخت اعتبارات اسنادي
سپرده هاي نقدي ضمانت نامه ها و پيش پرداخت مشتريان بابت اعتبارات اسنادي از ديگر روش هاي جذب منابع مي باشند.
تعريف مصارف
اعطاي تسهيلات بخش مهمي از عمليات هر بانك را شامل مي شود كه از لحاظ اقتصادي حائز اهميت مي باشد در واقع رشد و توسعه اقتصادي بدون افزايش كمي عامل سرمايه، ممكن نيست و چون براي همه اشخاص مقدور نمي باشد كه در تمامي مراحل فعاليت هاي خود از امكانات و منابع مالي شخصي جهت تامين نيازهاي موجود استفاده نمايند، لذا ناگزير به بانك ها و موسسات مالي و اعتباري روي مي آورند.
بانك ها با عمليات اعتباري خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصي كه مستقيماً مايل و يا قادر به مشاركت در فعاليت هاي اقتصادي نمي باشند و همچنين تجميع منابع كوچك مشتريان خرد به اشخاصي كه جهت انجام امور اقتصادي نيازمند به تامين و يا تكميل سرمايه مي باشند فراهم مي سازد كه اين امر موجب افزايش توليد و ايجاد اشتغال در جامعه مي گردد.
 
 

تخصيص منابع(مصارف)
اصولاً تمام دارايي هاي جاري با ماهيت بدهكار به استثناء هزينه ها و موجودي هاي نقد اعم از وجوه نقدي و وجوه نزد ساير بانك ها و بانك مركزي جزء مصارف هستند.مهمترين سرفصل هاي مصارف در سيستم بانكي شامل موارد ذيل مي باشد:
 • مانده حسابهاي تسهيلات(به تفكيك عقود مختلف)
 • مانده مطالبات(سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول)
 • سرمايه گذاري ها و مشاركت ها
 • بدهكاران بابت ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادي پرداخت شده
تنها نكته مهم در هنگام تهيه مصارف اين است كه تسهيلات بايد خالص گزارش شود؛ يعني بايد از مانده تسهيلات( عقود مبادله اي) سود سالهاي آتي كسر گردد.
نسبت مصارف به منابع
نسبت مصارف به منابع يكي از شاخص هاي عملكردي بانك ها مي باشد، لذا رعايت تناسب در اين نسبت بسيار مهم است با توجه به كنترل تراز كل بانك ها توسط بانك مركزي و عمدتاً اعمال ابزار تنبيهي توسط بانك مركزي به بانك هاي تحت نظارت، مديريت صحيح منابع و مصارف داراي اهميت مي باشد؛ رعايت تعادل در اين نسبت بسيار مهم است به طوري كه عدم مصرف منابع با توجه به هزينه جذب منابع مي تواند به زيان بانك منجر شود و همينطور مصرف منابع بيش از استاندارد باعث برداشت كسري منابع از بانك مركزي و ايجاد جريمه براي بانك ها خواهد بود. معمولاً نسبت مصارف به منابع نبايد از %100 تجاوز كند.
فرمول محاسبه مصارف به منابع
فرمول محاسبه نسبت مصارف به منابع به شكل ذيل مي باشد.
100*منابع/مصارف=نسبت مصارف به منابع
مثال:
فرض كنيد شعبه اي توانسته مبلغ 250.000.000.000 ريال منابع جذب نمايد و مبلغ 170.000.000.000 ريال از منابع جذب شده را مصرف كند( با پرداخت تسهيلات)، در اين صورت نسبت مصارف به منابع آن به شكل ذيل مي باشد:

%68=100*170.000.000.000/250.000.000.000=نسبت مصارف به منابع
اين شعبه توانسته 68 درصد از منابع جذب شده را مصرف نمايد.

تاریخ:
1396/06/12
بازدید:
9882
منبع:
تصاویر مرتبط


  فیلم مرتبط
  مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

  ارسال نظرات
  نام
  پست الکترونیک
  شماره تلفن
  توضیحات
  تغییر کد امنیتی
  کد امنیت
  Powered by DorsaPortal