استانداردهاي شفافيت اطلاعات

سياستها و خط مشي هاي اعتباري (6.1)
واحدهاي اجرايي مديريت ريسك اعتباري (6.2)
حدود اختيارات سطوح مختلف سازماني بر اي تصويب تسهيلات و تعهدات (6.3)
ميزان پذيرش ريسك اعتباري (6.4)
ميزان و وضعيت تمركز تسهيلات و تعهدات به تفكيك مشتريان،بخشهاي اقتصادي و ... (6.5)
فرآيند اعتبارسنجي متقاضيان (6.6)
روش سنجش ريسك اعتباري (6.7)
روشهاي كاهش ريسك اعتباري (6.8)
ميزان سرمايه لازم براي پوشش ريسك اعتياري (6.9)
معيارهاي دريافت وثايق براي اقلام در معرض ريسك اعتباري (6.10)
سازو كارهاي كنترل و پايش ريسك اعتباري (6.11)
نحوه مديريت تسهيلات غير جاري و ميزان ذخاير مربوط به آنها (6.12)
سياست ها و خط مشي هاي مديريت ريسك نقدينگي (7.1)
واحدهاي اجرايي مديريت ريسك نقدينگي (7.2)
تركيب ميزان و سررسيد سپرده ها و نقاط تمركز آن (7.3)
تركيب،ميزان و سر رسيد تسهيلات و ساير دارايي ها (7.4)
ميزان ورودي ها و تعهدات ريالي در دوره آتي (7.5)
ميزان ورودي ها و تعهدات به ارزهاي عمده در دوره آتي (7.6)
برنامه تداوم فعاليت (7.7)
برنامه مقابله با بحران (7.8)
روش سنجش ريسك نقدينگي (7.9)
سازوكارهاي كنترل و پايش ريسك نقدينگي (7.10)
برنامه تداوم فعاليت (8.1)
تدابير پيشگيرانه از وقوع خطاهاي عمدي و سهوي انساني (8.2)
تمهيدات مقابله با بحران (8.3)
روش سنجش ريسك عملياتي (8.4)
ميزان سرمايه لازم براي پوشش ريسك عملياتي (8.5)
سازوكارهاي كنترل و پايش ريسك عملياتي (8.6)
شناسايي،سنجش،پايش و كنترل ريسك بازار (9)

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/13
تعداد بازدید:
544
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
پست الکترونیک
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
اطلاعات مرتبط
 
Powered by DorsaPortal