استانداردهاي شفافيت اطلاعات

سياستها و خط مشي هاي اعتباري
واحدهاي اجرايي مديريت ريسك اعتباري
حدود اختيارات سطوح مختلف سازماني بر اي تصويب تسهيلات و تعهدات
ميزان پذيرش ريسك اعتباري
ميزان و وضعيت تمركز تسهيلات و تعهدات به تفكيك مشتريان،بخشهاي اقتصادي و ...
فرآيند اعتبارسنجي متقاضيان
روش سنجش ريسك اعتباري
روشهاي كاهش ريسك اعتباري
ميزان سرمايه لازم براي پوشش ريسك اعتياري
معيارهاي دريافت وثايق براي اقلام در معرض ريسك اعتباري
سازو كارهاي كنترل و پايش ريسك اعتباري
نحوه مديريت تسهيلات غير جاري و ميزان ذخاير مربوط به آنها
سياست ها و خط مشي هاي مديريت ريسك نقدينگي
واحدهاي اجرايي مديريت ريسك نقدينگي
تركيب ميزان و سررسيد سپرده ها و نقاط تمركز آن
تركيب،ميزان و سر رسيد تسهيلات و ساير دارايي ها
ميزان ورودي ها و تعهدات ريالي در دوره آتي
ميزان ورودي ها و تعهدات به ارزهاي عمده در دوره آتي
برنامه تداوم فعاليت
برنامه مقابله با بحران
روش سنجش ريسك نقدينگي
سازوكارهاي كنترل و پايش ريسك نقدينگي
برنامه تداوم فعاليت
تدابير پيشگيرانه از وقوع خطاهاي عمدي و سهوي انساني
تمهيدات مقابله با بحران
روش سنجش ريسك عملياتي
ميزان سرمايه لازم براي پوشش ريسك عملياتي
سازوكارهاي كنترل و پايش ريسك عملياتي
شناسايي،سنجش،پايش و كنترل ريسك بازار

تاریخ به روز رسانی:
1397/05/27
تعداد بازدید:
5651
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
پست الکترونیک
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
اطلاعات مرتبط
 
Powered by DorsaPortal