اندوخته بانوان مهر ايران


پرداخـت تسهيلات قرض الحسنه مهر ايران در مسير توانمند سازي و ارزش آفريني بانوان سرزمين ايران
معرفي طرح
بانك قرض الحسنه مهر ايران با هدف ارزش‌آفريني بيشتر براي جامعه زنان كشور و توانمندسازي بانوان خانه دار و كارآفرين و به منظور ارائه خدمات بانكي متناسب با اين قشر، اقدام به اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه در قالب محصولي جديد با عنوان "اندوخته بانوان مهر ايران" نموده است. در اين طرح متقاضيان علاوه بر توسعه فضاي كسب و كار خود، مي توانند در ارتقاي سطح رفاه خانواده هايشان نيز موثر واقع گردند.
مخاطبين طرح
جامعه هدف در اين طرح كليه بانواني هستند كه متقاضي دريافت تسهيلات قرض الحسنه مي باشند و از طريق افتتاح حساب و و واريز مبالغي بصورت مستمر ماهيانه بمنظور ايجاد پس انداز مطابق با شرايط و ضوابط اعلامي، علاوه بر استفاده از خدمات بانك، از تسهيلات قرض الحسنه بهره مند مي گردند.
مزاياي طرح
 • اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه زنجيره اي طي 4 مرحله جمعاً به ميزان 41ميليون تومان در راستاي رفع نيازها و احتياجات ضروري بانوان .
 • امكان پس انداز مبالغ خرد و برنامه ريزي جهت استفاده از تسهيلات قرض الحسنه.
 • ايجاد انگيزه در بانوان جهت اشتغال و كارآفريني.
 • افزايش سلامت رواني خانواده.
نحوه شركت در طرح
به منظور شركت در طرح و واريز مبالغ پس انداز مستمر ماهيانه، متقاضيان مي بايست نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز مربوط به طرح اندوخته بانوان مهر ايران اقدام نمايند كه در اين خصوص متقاضيان مي توانند:
 1. شخصاً نسبت به افتتاح حساب و واريز مبلغ مستمر ماهيانه اقدام نموده و با ايجاد ميانگين لازم بر اساس شرايط طرح، مشمول دريافت تسهيلات گردند.
 2. بواسطه افتتاح حساب و واريز مبلغ مستمر ماهيانه توسط همسر و يا پدر، با ايجاد ميانگين لازم طبق شرايط طرح، مشمول دريافت تسهيلات گردند.
مراحل و شرايط اعطاي تسهيلات
در اين طرح هر يك از بانوان حائز شرايط افتتاح حساب، مي توانند با پس انداز مبلغ مستمر ماهيانه، نسبت به افزايش اندوخته خود اقدام نموده و از تسهيلات طرح اندوخته بانوان مهر ايران به شرح ذيل بهره مند گردند:
 1. متقاضيان با انجام 4 واريز مستمر ماهيانه به مبلغ 200 هزار تومان و همزمان با چهارمين واريزي (در ماه چهارم)، از تسهيلات مرحله اول، به مبلغ 3 ميليون تومان با بازپرداخت 24 ماهه بهره مند مي گردند.
 2. مجموع مبالغ واريزي 4 ماهه اول (به ميزان 800هزار تومان) قبل از پرداخت تسهيلات ،بمنظور كمك به ارائه تضامين ارائه شده از سوي متقاضي، بعنوان وثيقه نقدي تا پايان اقساط تسهيلات كليه وام هاي دريافتي 4 مرحله منظور مي گردد.
 3. پس از دريافت تسهيلات مرحله اول و بمنظور استفاده از تسهيلات دوم از ابتداي ماه پنجم متقاضيان مي بايست نسبت به ادامه پس انداز ماهانه به مبلغ 100 هزار تومان مبادرت ورزند.
 4. بعد از 24 ماه و تسويه تسهيلات مرحله اول، بلافاصله از تسهيلات مرحله دوم به مبلغ 6 ميليون تومان با بازپرداخت 24 ماهه بهره مند گردند. (بديهي است800 هزار تومان بعنوان وثيقه نقدي تسهيلات دوم و مجموع مبالغ100هزار توماني واريزي تا تسويه وام، مسدود در نظر گرفته مي شود).
 5. با استمرار پس انداز ماهيانه در دوره تسهيلات مرحله دوم به مبلغ 100 هزار تومان، متقاضيان مي توانند بعد از 24 ماه و تسويه تسهيلات مرحله دوم، بلافاصله از تسهيلات مرحله سوم به ميزان 12ميليون تومان، با بازپرداخت 36 ماهه برخوردار شوند. (بديهي است 800 هزار تومان مجدداً بعنوان وثيقه نقدي تسهيلات سوم و مجموع مبالغ 100 هزار توماني واريزي تا تسويه وام ، مسدود در نظر گرفته مي شود).
 6. با ادامه پس انداز ماهانه به مبلغ 100 هزار تومان بعد از 36 ماه و تسويه تسهيلات مرحله سوم، بلافاصله متقاضي از تسهيلات مرحله چهارم به ميزان 20 ميليون تومان تسهيلات با بازپرداخت 36 ماهه بهره مند مي شود. (بديهي است 800 هزار تومان مجدداً بعنوان وثيقه نقدي تسهيلات چهارم و مجموع مبالغ 100 هزار توماني واريزي تا تسويه وام ، مسدود در نظر گرفته مي شود).
تبصره: متقاضيان در هر مرحله، در صورت عدم نياز به وام مرحله بعد، پس از تسويه وام دريافتي، مي توانند مبالغ واريزي مستمر ماهيانه خود و وثيقه نقدي خود را برداشت نمايند.
ضوابط اعطاي تسهيلات
پرداخت تسهيلات و اخذ تضامين مطابق با بخشنامه هاي جاري بانك مي باشد.
متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاع از ساير شرايط و جزئيات طرح به شعب اين بانك در سراسر كشور يا به سايت بانك www.qmb.ir مراجعه نماييد.

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/11
تعداد بازدید:
25279
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 4)

ارسال نظرات
نام
پست الکترونیک
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
اطلاعات مرتبط
 
Powered by DorsaPortal