اندوخته خانواده مهر ايران

 

هدف
بانك قرض الحسنه مهر ايران با هدف حمايت از صندوق هاي خانوادگي و سازماندهي بهينه آنها و تشويق عموم مردم به مشاركت جمعي و تقويت بنيه مالي خانواده ها اقدام به ايجاد اندوخته خانواده مهر ايران نموده است. 
شرح
در اين برنامه، همانند صندوق‌هاي رايـــــج در ميان خانـــــــــواده‌ها، اعضـــا با پرداخت سهم اندوخته ماهانه و تجميع مبالغ خرد علاوه بر پس انداز، بواسطه هم افزايي و حمايت بانك، از تسهيلات قرض الحسنه بهره مند مي گردند.
بر خلاف روال مرسوم در صندوق هاي خانوادگي كه صرفاً از محل سهم اندوخته اعضاء اقدام به پرداخــــت مبالغ تجميـــــــعي به اعضا مي نمـــــايند، در اين برنــــامه بانـك با هم افزايي مالي از طريق پرداخت تسهيلات قرض الحسنه حمايتي، ميزان دريافتي افراد صندوق را تا دو برابر افزايش مي دهد. 
شرايط شركت در برنامه اندوخته خانواده مهر ايران
اعضا مي توانند در يكي از 4 گروه تعيين شده حسب درخواست متقاضيان و بر حسب تعداد افراد خانواده اعم از بستگان درجه 1 و ... شركت نمايند.تعداد اعضاي گروه هاي تعيين شده عبارت اند از: 5 نفره، 10نفره، 15 نفره، 20 نفره.
مبلغ سهم اندوخته در ابتداي دوره حسب نظر متقاضيان تعيين مي گردد. (بديهي است پس از تعيين مبلغ سهم اندوخته، اين مبلغ در طول دوره ثابت خواهد بود)
مدت زمان پرداخت سهم اندوخته توسط اعضا، 10 مرحله به صورت مستمر و ماهيانه مي باشد.
شروع پرداخت تسهيلات بانك از ماه چهارم (پس از دريافت سهم اندوخته ماه چهارم تمامي اعضا) مي باشد و به صورت ماهيانه (10 فقره تسهيلات در 10 ماه متوالي) به عضو و يا اعضاي معرفي شده پرداخت مي شود.
مبلغ تسهيلات پرداختي بانك در هرماه بر اساس رابطه زير محاسبه مي گردد:

2 × مبلغ سهم اندوخته ماهيانه× تعداد اعضا = مبلغ تسهيلات پرداختي در هر ماه


مدت زمان بازپرداخت تسهيلات بانك 22 ماه مي باشد. ( 2 قسط مربوط به پرداخت كارمزد و 20 قسط جهت بازپرداخت تسهيلات)
درصورت عدم برداشت مجموع مبالغ مربوط به سهم اندوخته دريافتي اعضا،امكان اعطاي تسهيلات مجدد همانند شرايط قبلي امكان پذير مي باشد . ليكن درصورت عدم تمايل به ادامه همكاري، پس از اتمام پرداخت سهم اندوخته تمامي اعضا(طي10ماه)، هريك از اعضا مي تواند با تسويه تسهيلات نسبت به دريافت سهم اندوخته خود اقدام نمايد. بديهي است در صورت تمايل هريك از اعضا ، استمرار همكاري به صورت فردي نيز مطابق شرايط قبلي امكان پذير مي باشد.
كارمزد تسهيلات پرداختي از محل سهم اندوخته اعضا، 2 درصد و از محل منابع حمايتي بانك 4 درصد مي باشد.
به هر يك از اعضا، حداكثر دو نوبت تسهيلات، از محل اندوخته اعضا و از محل منابع بانك اعطا مي گردد. 
 

خلاصه

اگر تعداد اعضاي صندوق خانوادگي 10 نفره باشد، آنها مي توانند با ورود به اين طرح و پرداخت 10 ماه متوالي حق عضويت مساوي از 2 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال، از دو فقره تسهيلات متعلقه به هر نفر به ميزان 10 برابر حق عضويت پرداختي از ماه چهارم تا سيزدهم با اقساط 22 ماهه برخوردار شوند.

مثال

اگر حق عضويت ماهانه هر نفر 5 ميليون ريال باشد، هر يك از اعضا مي توانند از دو فقره وام 50 ميليون ريالي (جمعا 100 ميليون ريال) در يكي ازماه هاي چهارم تا سيزدهم بهره مند شوند.      

تاریخ به روز رسانی:
1396/11/08
تعداد بازدید:
34150
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 35)

ارسال نظرات
نام
پست الکترونیک
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
اطلاعات مرتبط
 
Powered by DorsaPortal