مهر آتيه نوين


بانك قرض الحسنه مهر ايران با هدف ايجاد اشتغال و ارزش آفريني در راستاي تأمين آتيه افراد اقدام به ارائه طرح مهر آتيه نوين نموده است .در اين طرح متقاضيان مي توانند با واريز مستمر بصورت ماهانه يا سالانه ، نسبت به افزايش امتياز ميانگين خود در ميان مدت و بلندمدت اقدام نمايند.

مخاطبان طرح:
 • والدين داراي فرزند كه در نظر دارند براي آينده فرزندان خود اقدام به پس انداز هدفمند نمايند.
 • افرادي كه در حال حاضر مشغول به تحصيل بوده و قصد دارند در سال هاي آينده جهت راه اندازي كسب و كار براي خود بودجه اي پس انداز نمايند.
 • كارمندان سازمانها و شركت هايي كه قصد برنامه ريزي و تأمين آتي هزينه ها و مخارج آتيه خود و خانواده خويش را بموجب يك پس انداز با انگيزه دارند.
شرايط طرح:
 • افتتاح حساب پس انداز ويژه در طرح مهر آتيه نوين
 • واريز مبالغ مستمر ماهانه / سالانه بصورت مبلغ ثابت در طول كل دوره يا با افزايش سالانه مبلغ حسب انتخاب خود
 • حداكثر مدت اكتساب ميانگين قابل انتخاب از سوي مشتري : 10 سال
 • امكان برخورداري از تسهيلات با مدت بازپرداخت حداكثر 60 ماهه حسب انتخاب مشتري
 • مواعد بهره مندي از تسهيلات : پايان سال سوم ، پايان سال ششم، پايان سال دهم
 • نرخ كارمزد تسهيلات : 4 % به ازاي مانده هر سال
مزاياي طرح:
 • استفاده از مبلغ تسهيلات بيشتر در ازاي واريز هاي ماهانه و سالانه در مقايسه با تسهيلات پرداختي از سوي شركت هاي بيمه موجود در بازار بابت بيمه هاي عمر
 • امكان پس انداز فرد در حساب و استفاده در صورت لزوم

مثال1:
در صورتي كه مشتري خواهان شركت در طرح و واريز مبلغ يك ميليون ريال در ابتداي هر ماه با افزايش 10 % در ابتداي هر سال باشد. در پايان طرح بموجب ميانگين ايجاد شده در پايان 10 سال واريز از سوي مشتري ، سقف مبلغ تقريبي كه مي تواند از تسهيلات بانك استفاده نمايد به شرح زير مي باشد:
سقف جمعي تسهيلات قابل استفاده در پايان سال دهم با اقساط 36 ماهه  123ميليون تومان با كارمزد 4 %
سقف جمعي تسهيلات قابل استفاده در پايان سال دهم با اقساط 60ماهه 73 ميليون تومان با كارمزد 4 %

مثال2:
در صورتي كه مشتري خواهان شركت در طرح و واريز مبلغ 12ميليون ريال بصورت يكجا در ابتداي سال (بابت 12 ماه، هر ماه 1ميليون ريال) با افزايش 10 % در ابتداي هر سال باشد. در پايان طرح بموجب ميانگين ايجاد شده در پايان 10 سال واريز از سوي مشتري ، سقف مبلغ تقريبي كه مي تواند از تسهيلات بانك استفاده نمايد به شرح زير مي باشد:
سقف جمعي تسهيلات قابل استفاده در پايان سال دهم با اقساط 36 ماهه  137ميليون تومان با كارمزد 4 %
سقف جمعي تسهيلات قابل استفاده در پايان سال دهم با اقساط 60ماهه 82 ميليون تومان با كارمزد 4 %

مثال3:
در صورتي كه مشتري خواهان شركت در طرح و واريز مبلغ 1ميليون ريال در ابتداي هر ماه بصورت ثابت براي كل دوره شركت در طرح و بدون افزايش مبلغ در هر سال باشد. در پايان طرح بموجب ميانگين ايجاد شده در پايان 10 سال واريز از سوي مشتري، سقف مبلغ تقريبي كه مي تواند از تسهيلات بانك استفاده نمايد به شرح زير مي باشد:
سقف جمعي تسهيلات قابل استفاده در پايان سال دهم با اقساط 36 ماهه  92 ميليون تومان با كارمزد 4 %
سقف جمعي تسهيلات قابل استفاده در پايان سال دهم با اقساط 60ماهه 55 ميليون تومان با كارمزد 4 %

مثال4:
در صورتي كه مشتري خواهان شركت در طرح و واريز مبلغ 12ميليون ريال در ابتداي هر سال بصورت ثابت براي كل دوره 10 ساله در طرح و بدون افزايش مبلغ در هر سال باشد، در پايان طرح بموجب ميانگين ايجاد شده در پايان 10 سال واريز از سوي مشتري ، سقف مبلغ تقريبي كه مي تواند از تسهيلات بانك استفاده نمايد به شرح زير مي باشد:
سقف جمعي تسهيلات قابل استفاده در پايان سال دهم با اقساط 36 ماهه  102ميليون تومان با كارمزد 4 %
سقف جمعي تسهيلات قابل استفاده در پايان سال دهم با اقساط 60ماهه 61 ميليون تومان با كارمزد 4 %

متقاضيان دارنده حساب قرض الحسنه پس انداز نزد بانك قرض الحسنه مهر ايران، مي توانند با مراجعه به هريك از 526 شعبه بانك در سراسر كشور و تكميل
فرم هاي طرح و افتتاح سپرده در طرح مهر آتيه نوين ، از مزاياي اين طرح بهره مند گردند

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/08
تعداد بازدید:
18934
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 2)

ارسال نظرات
نام
پست الکترونیک
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
اطلاعات مرتبط
 
Powered by DorsaPortal