طرح همیاران مهر

دستـی از مـهر برای ایـران

در این طرح، با مهربانی شما اقشار نیازمند جامعه را توانمند می سازیم.کمک های شما به صورت وام قرض الحسنه بدون سود در اختیار نیازمندان قرار گرفته و بعد از بازگشت اقساط به بانک، مجدداً به نیازمند دیگری وام اعطا می‌شود. در طرح همیاران مهر، تصمیم‌گیرنده شمایید؛ و می توانید معرف فرد نیازمند برای دریافت وام از بانک باشید.

 • ویژگی گردشی طرح
  آن چه از مهر خود می‌بخشید، به جای کمک به یک فرد، در چرخه پرداخت وام بانک قرض الحسنه مهر ایران قرار گرفته و به صورت مداوم، به نیازمندان اعطا می شود. با بازپرداخت اقساط، مبلغ به افراد دیگر وام داده شده و چرخه نیکی مدام تکرار می‎شود و در عمل شما به مدت نامحدود به بی نهایت نیازمند کمک می کنید.
 • با شما شفافیم
  در طرح همیاران مهر شما هر لحظه می‌توانید ببینید که چه مقدار کمک جمع آوری شده و این مبالغ، به چه نحوی وام داده می‌شود.

همياران مهر

در طرح همیاران مهر شما نه دست یک نفر، بلکه با همان نیرو دست ده‌ها نفر را می‌گیرید. تا از محل مهربانی شما، اقشار نيازمند جامعه در زمینه‌های اشتغال جوانان، بهداشت و درمان، اشتغال زنان سرپرست خانوار، همچنین بازسازی و توسعه‌ی روستاها و مناطق محروم و ... توانمند شوند.


 • تامین مالی

  مهر شما نزد ما
  در این طرح می‌توانید کمک خود را به صورت عقد صلح نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران گذاشته و با یک بار کمک چندین نفر را توانمند کنید. وام‌های این طرح در اختیار محرومین قرار گرفته و در قالب اقساط به بانک برمی‌گردد، شما با یک عمل نیک، مهربانی خود را ابدی می‌کنید و دست‌های زیادی را خواهید گرفت.
 • مزایا

  یک مهربانی دوسویه
  این طرح هم برای اهداکنندگان و هم برای دریافت‌کنندگان وام مزایایی مانند بهره مندی از اجر معنوی، کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی، تسریع در روندکاهش فاصله‌ی طبقاتی، تقویت حس نوع‌دوستی و... دارد. شما با مشارکت در طرحی خیرخواهانه، "همیار مهر" خواهید بود و به گسترش مهربانی در جامعه کمک خواهید کرد.
 • کارکردها

  مهر در خدمت جامعه
  بانک قرض الحسنه مهر ایران در طرح "همیاران مهر" با همراهی شما، برای بانوان سرپرست خانوار تسهیلات فراهم می‌کند، به اشتغال زندانیان جرائم غیرعمد کمک می‎کند و در بهداشت و درمان نیازمندان مشارکت خواهد کرد.
 • مشارکت

  چگونه همیار شوم؟
  برای همراهی با این طرح، می‌توانید از صفحه همیاران مهر در وب سایت بانک (همین صفحه) استفاده کنید و یا به یکی از 530 شعبه بانک در سراسر کشور مراجعه نمایید و مبالغ مد نظر خود را واریز کنید.
عنوان ویدئو

با شما شفافیم

همواره می‌توانید ببینید که چند نفر در این طرح مشارکت کرده‌اند، چه مبلغی جمع‌آوری شده و چند فقره وام پرداخت شده است.مشارکت عمومی

مشارکت گروهی

تعداد مشارکت :

 • ازدواج جوانان31
 • توسعه مناطق روستایی12
 • حمایت از اشتغال جوانان56
 • حمایت از خیرین مدرسه ساز10
 • حمایت از زنان سرپرست خانوار52
 • حوزه بهداشت11
 • عمومی1,158
 • کمک به اشتغال بانوان سرپرست خانواده168
 • کمک به اشتغال زندانيان آزادشده165
 • کمک به اشتغال زندانیان93
 • کمک هزينه اشتغال جوانان329
 • کمک هزينه درمان بيماران886
 • کمک هزینه تامین مسکن10
 • کمک هزینه خرید جهیزیه26
 • کمک هزینه درمان بیماران123

تعداد مشارکت :


مبلغ مشارکت (میلیون ریال):

 • ازدواج جوانان7
 • توسعه مناطق روستایی3
 • حمایت از اشتغال جوانان9
 • حمایت از خیرین مدرسه ساز1
 • حمایت از زنان سرپرست خانوار19
 • حوزه بهداشت2
 • عمومی187
 • کمک به اشتغال بانوان سرپرست خانواده27
 • کمک به اشتغال زندانيان آزادشده20
 • کمک به اشتغال زندانیان21
 • کمک هزينه اشتغال جوانان52
 • کمک هزينه درمان بيماران140
 • کمک هزینه تامین مسکن18
 • کمک هزینه خرید جهیزیه16
 • کمک هزینه درمان بیماران30

مبلغ مشارکت (ریال ) :


تعداد تسهیلات پرداختی:

 • وام اشتغال زندانیان آزاد شده4
 • عمومی0
 • وام اشتغال بانوان سرپرست خانواده7
 • وام اشتغال جوانان2
 • وام درمان بيماران1

تعداد تسهیلات پرداختی:


مبلغ تسهیلات پرداختی (میلیون ریال):

 • وام اشتغال زندانیان آزاد شده105
 • عمومی0
 • وام اشتغال بانوان سرپرست خانواده175
 • وام اشتغال جوانان100
 • وام درمان بيماران30

مبلغ تسهیلات پرداختی (میلیون ریال):


تعداد مشارکت :

 • ازدواج جوانان2
 • توسعه مناطق روستایی2
 • حمایت از اشتغال جوانان12
 • حمایت از زنان سرپرست خانوار3
 • عمومی2,063
 • کمک به اشتغال بانوان سرپرست خانواده7
 • کمک به اشتغال زندانيان آزادشده3
 • کمک به اشتغال زندانیان12
 • کمک هزينه اشتغال جوانان18
 • کمک هزينه درمان بيماران37
 • کمک هزینه خرید جهیزیه2
 • کمک هزینه درمان بیماران20

تعداد مشارکت :


مبلغ مشارکت (میلیون ریال):

 • ازدواج جوانان0
 • توسعه مناطق روستایی0
 • حمایت از اشتغال جوانان1
 • حمایت از زنان سرپرست خانوار0
 • عمومی965
 • کمک به اشتغال بانوان سرپرست خانواده1
 • کمک به اشتغال زندانيان آزادشده0
 • کمک به اشتغال زندانیان1
 • کمک هزينه اشتغال جوانان2
 • کمک هزينه درمان بيماران12
 • کمک هزینه خرید جهیزیه0
 • کمک هزینه درمان بیماران10

مبلغ مشارکت (ریال ) :


تعداد تسهیلات پرداختی:

تعداد تسهیلات پرداختی:


مبلغ تسهیلات پرداختی (میلیون ریال):

مبلغ تسهیلات پرداختی (میلیون ریال):